/by

รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกร้องให้กดดันเกาหลีเหนือต่อไป

  นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติกดดันเกาหลีเหนือต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะกำจัดอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงทั้งหมด นายโคโนะกล่าวเรียกร้องเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู…
/by

รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกร้องให้กดดันเกาหลีเหนือต่อไป

  นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติกดดันเกาหลีเหนือต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะกำจัดอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงทั้งหมด นายโคโนะกล่าวเรียกร้องเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู…

ORICON CHART

ยอดขาย Single & Album สัปดาห์ล่าสุดจากญี่ปุ่น

View more

TV-Japan

เที่ยว ชิม ชิว

View more

JAPAN TRIP

ท่องเที่ยวทั่วทุกมุมในญี่ปุ่น

View more