รัฐบาลญี่ปุ่นหนุนบริษัทเทคโนโลยี

 

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเพิ่มมาตรการเพื่อสนับสนุนบริษัทด้านเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้

รัฐบาลเตรียมจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อสนับสนุนบริษัทด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก โดยมีรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับทีมงานอีก 30 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อดูแลเรื่องอุตสาหกรรม การค้า และพลังงาน

นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมีแผนปรับปรุงกฎระเบียบและปฏิรูปภาษีเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระดับโลกอีกด้วย

 

Source – NHK

เครดิตภาพ – NHK

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply