รมต.ต่างประเทศ 3 ชาติตกลงร่วมมือต่อไปเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

 

3 รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ได้พบปะหารือกัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพือพูดคุยและยืนยันที่จะร่วมมือกันต่อไปในการทำให้เกาหลีเหนือปลอดนิวเคลียร์อย่างสิ้นเชิง

รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสามได้ต่างยืนยันว่า ประเทศของพวกตนจะดำเนินการร่วมกันต่อไปในการทำให้เกาหลีเหนือกำจัดอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธทุกพิสัยยิงในครอบครองอย่างสิ้นเชิงโดยจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าได้จำกัดโดยสิ้นซากแล้ว

 

เครดิต – NHK

รูปภาพ – NHK

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.