สมเด็จพระจักพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 18:00 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เเละ สมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะ เเห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนิน วางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เเละร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พร้อมเสด็จฯทรงลงพระปรมาภิไทย เเละพระนามาภิไทยในสมุดเเสดงความเสียพระราชหฤทัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ

พร้อมกันนี้สมเด็จพระจักพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับ

ทั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น จะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่น

นับเป็นภาพที่ซาบซึ้งของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน

Credit Photo : Reuters,คมขัดลึก,มติชน,kapook.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.