ประโยคตัวอย่าง :
– ガパオライスと言えば、ガパオライスと目玉焼きと言う。
– がぱおらいす と いえば、がぱおらいす と めだまこやき と いう。
– Gapaoraisu to ieba Gapaorasu to medamakoyaki dato omou
– ถ้าพูดถึงข้าวกะเพราละก็ต้องกะเพราไข่ดาว