Fort Goryokaku

ป้อมโงเรียวกาคุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอำนาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หลังจากป้อมแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 ปลูกต้นซากุระกว่า 100 ต้นตามแนวคูน้ำให้เป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามในช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นเดือนพฤษภาคม

Hakodate

Location : 44 Goryokakucho, Hakodate, Hokkaido

Website: http://www.goryokaku-tower.co.jp/

Tel. +81 138-21-3456

Admission: 900 yen

Open Hours:

8:00 to 19:00 (late April to late October)
9:00 to 18:00 (late October to late April)

Access:

From Hakodate Station, take the tram to “Goryokaku Koen Mae” (10 minutes, 230 yen one way), from where the fortress is another ten minutes on foot.

1 of Hokkaido’s

best cherry blossom spots