ประโยคตัวอย่าง :
– 教室では静かにしてください
– きょうしつではしずかにしてください
– kyoushitsu dewa shizukani shitekudasai
– กรุณาเงียบๆ ในห้องเรียน