SHIKINA EN

สวนชิกินะเอน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การ UNESCO เดิมเป็นที่พักตากอากาศ ของกษัตริย์ในสมัยก่อน อาคารหลักเรียกว่าพระราชวังอุดุนทำด้วยไม้ ซึ่งสามารถชมวิวสวนไม้ที่ถูกจัดวาง ไว้ได้อย่างลงตัว ตัวอาคารจัดเเสดงสัดส่วนต่างๆไว้ให้ได้ชมทั้งห้องครัว ห้องนั่งเล่น ซึ่งตัวอาคาร ได้รับการบูรณะเเล้วเสร็จในปี 1976 หรือปีโชวะที่ 51

เดินถัดมาคือโรคาคุโดะ ศาลากลางน้ำที่มีความสวยงาม ที่สร้างด้วยหินปูนโดยได้รับทธิพลมาจากจีนในช่วงนั้นซึ่งกษัตริย์มักใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อชมบ่อน้ำบริเวณสวนชิคินะนั่นเอง

เดินลัดเลาะมาตามทางก็จะเห็นเป็นต้นไม้น้อยใหญ่ที่ทำให้ได้ความรุ้สึกสดชื่นเหมือนอยู่ในป่า

เเละเดินมาตรงจุดไฮไลท์ เราจะสามารถชมวิวเมืองโอกินาว่าสุดลูกหูลูกตา ซึ่งมุมนี้เป็นมุมที่ไว้ให้เเขกเมืองมาชมทิวทัศน์ ด้วยความที่โอกินาว่านั้นเป็นเกาะก้มักจะมีเเค่วิวทะเล เเขกบ้านเเขกเมืองก็อาจจะรู้สึกว่าเล็ก ทางกษัตริย์ในสมัยนั้นจึงเลือกมุมดังกล่าวมาเป็นที่ให้เเขกบ้านเเขกเมืองมาชม ทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอณาจักร นับเป็นกุสโลบายอันปราดเปรื่องของกษัตริย์นั่นเอง

เเละอีกหนึ่งจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเเต่ถือเป็นจุดสำคัญนั่นคือประตูเซมง ประตูทางเข้าดั้งเดิมของวังนี้ในสมัยก่อนซึ่ง มีการผสมผสานศิลปะสมัยโอฟุผ่านลายตรงหลังคาบนประตูด้วยเช่นกัน

โดยวันที่ทีมงานไปฝนก็โปรยปรายมาพอดี ก็ทำให้ได้บรรยากาศที่สดชื่น เเฝงความสงบของที่นี่ไว้ได้อย่างลงตัว

OKINAWA

SHIKINAEN ROYAL GARDEN

เวลาเปิดปิด

เปิดทุกวัน(ยกเว้นวันพุธ) 9:00 – 17:30 น.

ค่าเข้า

ผู้ใหญ่ 400 เยน

เด็ก 200 เยน

No. 1 for 10 consecutive years

in the 100 Best Hot Springs in Japan!