สวนสนุก Universal Studios Japan จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 8 มิถุนายนนี้ หลังปิดเพราะ COVID-19 ไปนาน

หลังจากที่ปิดไปนานตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ 2020 ทีผ่านมา เพราะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ล่าสุด Universal Studios Japan อีกหนึ่งสวนสนุกชั้นนำของญี่ปุ่นจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 8 มิถุนายน 2020 นี้ โดยผู้เข้าใช้บริการจะต้องปฎิบัติตามกฎเกณต์ของสวนสนุกอย่างเคร่งครัด เปิดจำหน่ายบัตรเข้าสวนสนุกทางอินเตอร์เน็ตและกำหนดวันเข้าใช้บริการแบบวันต่อวัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดรอบ 2 ซึ่งทางสวนสนุกได้แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 : วันที่ 8-14 มิถุนายน 2020 (สัปดาห์ที่ 1)

  • เฉพาะคนมี Yearly Passport และมีถิ่นพำนักเฉพาะในโอซาก้าเท่านั้น

ระยะที่ 2 : วันที่ 15-18 มิถุนายน 2020 (สัปดาห์ที่ 2)

  • เฉพาะคนมีถิ่นพำนักในโอซาก้า

ระยะที่ 3 : ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2020 เป็นต้นไป (สัปดาห์ที่ 3)

  • เฉพาะคนมีถิ่นพำนักในแถบคันไซ 6 จังหวัด (โอซาก้า เกียวโต เฮียวโกะ ชิกะ นาระ วาคายามะ)

Source NHK

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.