ญี่ปุ่นเตรียมเปลี่ยนอายุบรรลุนิติภาวะจาก 20 ปี เป็น 18 ปี ในปี 2022 นี้

 

จากการประชุมคณะองค์มนตรีเมื่อวันก่อนเห็นชอบให้เปลี่ยนเกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะของเยาวชนลง จากเดิมเกณฑ์อายุที่เยาวชนจะบรรลุนิติภาวะคือ 20 ปี บริบูรณ์ เปลี่ยนเป็น 18 ปี บริบูรณ์ รวมถึงเปลี่ยนเกณฑ์อายุผู้หญิงที่แต่งงานได้ จากเดิมสามารถแต่งงานได้ตอน 16 ปี บริบูรณ์ เปลี่ยนเป็น 18 ปี บริบูรณ์ โดยผู้ชายยังคงใช้เกณฑ์อายุเดิมคือ 18 ปี

การลดอายุลงนี้ยังรวมถึงการทำสัญญาตามกฎหมายประเภทต่างๆ โดยไม่ต้องเพิ่งผู้ปกครอง ในทางกลับกันการกระทำที่เป็นอบายมุขในที่สาธรณะ เช่น ซื้อ ขาย หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ สูบบุหรี่ และการพนัน ยังคง “ห้ามจำหน่ายต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี” ตามเดิม

โดยมติปฏิรูปกฎหมายปรับเปลี่ยนเกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะนี้จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2022 หรือในอีก 4 ปี ข้างหน้า

 

        เครดิต – TBS

          รูปภาพ – TBS

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.