ญี่ปุ่นคุมเข้มป้องกันภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง

ตลอดช่วงระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นเกิดอุบัติเหตุจากผู้สูงอายุบนท้องถนนมาแล้วหลายครั้ง และ เหตุการณ์ความสูญเสียเมือสัปดาห์ที่แล้วที่เด็กอนุบาลสองคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้มีการเพิ่มเติม ร.ป.ภ. รักษาความปลอดภัยให้กับเส้นทางการเดินทางไปกลับบนท้องถนน เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กๆนักเรียนในขณะเดินทางไปกลับจากโรงเรียน


เครดิต – news.tv-asahi
รูปภาพ – news.tv-asahi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.