ย้ำเตือนอีกครั้ง ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นภาษีผู้บริโภคเป็น 10% ตุลาคมนี้

ย้ำเตือนกันอีกครั้ง ญี่ปุ่นจะปรับอัตราภาษีผู้บริโภค หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากอัตราปัจจุบันที่ 8% เป็น 10% โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ หลังจากที่ ต้องการประกาศขึ้นภาษีตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ต้องเลื่อนการประกาศถึง 2 ครั้ง เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง

โดยการขึ้นภาษีครั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลของประเทศ และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนด้านการศึกษา การดูแลบุตร และสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ นายก อาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ยังได้กล่าวเสริมว่า “หลังจากนี้จะไม่มีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีกเป็นเวลา 10 ปี ภายใตัรัฐบาลของเขาแน่นอน”

เครดิต – News.yahoo

รูปภาพ – thechronicleherald.ca

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.