หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างห้องตรวจหาเชื้อ COVID-19

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19ในประเทศไทยโดยหอการค้าญี่ปุ่นฯบริจาคเงินจำนวน 2,354,000 บาท (จากกองทุนโครงการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อใช้ในการก่อสร้างห้องตรวจหาเชื้อหรือModular Swab Unitจำนวน 1 ยูนิตทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

หอการค้าญี่ปุ่นฯทำการมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ (หอการค้าไทย) และทางมูลนิธิจะเป็นผู้ประสานงานในการติดตั้งโดยผู้ติดตั้งคือบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (เอสซีจี) ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหน่วยแรกที่ทำการติดตั้งจากความร่วมมือในครั้งนี้

ห้องตรวจหาเชื้อเป็นอาคารที่แยกออกจากอาคารของโรงพยาบาลและสามารถทำการทดสอบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้โดยสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อภายในโรงพยาบาลก่อสร้างโดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาโดยเอสซีจีซึ่งสามารถติดตั้งเสร็จภายใน 2 วันและมีระบบแยกสัดส่วนพื้นที่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้โดยจะมีการติดตราสัญลักษณ์ของหอการค้าญี่ปุ่นฯและหอการค้าไทยฯที่บริเวณด้านนอกอาคาร

ห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะมอบให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขโดยคัดเลือกจากโรงพยาบาลที่มีความต้องการและอยู่ในพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง

ทั้งนี้Mr. Shoichi Ogiwaraรองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯได้กล่าวว่า “หอการค้าญี่ปุ่นฯต้องการที่จะตอบแทนสังคมไทยโดยบริษัทสมาชิกทั้ง 1,763 บริษัทมีมติที่จะบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างห้องตรวจหาเชื้อโดยความร่วมมือจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19”

ทางด้านนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความขอบคุณหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,354,000 บาท ผ่านมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ (หอการค้าไทย) เพื่อร่วมสร้างห้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังเปิดรับบริจาคเพื่อสร้าง “ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ” ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Call Center โทร. 02-5862888

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.