หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เนื่องด้วยในขณะนี้ มีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจานวนมาก ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ นายชินจิ นาคาโนะ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จึงได้เป็นตัวแทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จานวน 200,000 บาท โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ 

ประธานนาคาโนะ ได้กล่าวว่า บริษัทญี่ปุ่นที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากคนไทยด้วยดีมาตลอด ในฐานะตัวแทนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย จึงขอมอบเงินช่วยเหลือจานวนดังกล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อคนไทย และขอให้ผู้ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.