เรื่อง

DAY TRIP SAGA

/
จังหวัดซากะ จังหวัดซากะ(Saga)เป็นจังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะจากเมืองอาริตะ(Arita)…